√ اصول انتخاب صندل زنانه و ست کردن انواع مدل صندل √ اصول انتخاب صندل زنانه و ست کردن انواع مدل صندل ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

ست کردن صندل و اصول انتخاب انواع مدل صندل زنانه نکات کوچک ولی مهمی دارد که اگر با آنها آشنا باشید استایل منحصر به فردی را برای خود ایجاد می‌کنید.

با نوین‌چرم

آموزش

صنعت چرم

چرم و سبک زندگی