شیوه بسته بندی سفارش‌ها

شیوه بسته بندی سفارش‌ها

 
 
بسته‌بندی محصول شما طبق جدول زیر می‌باشد.
نوع محصول توضیحات بسته بندی محصول
 کیف جیبی جعبه شماره 4
---
  کیف پول و کیف کتی جعبه شماره 3
---
 دستکش جعبه شماره 3
---
 کمربند جعبه شماره 2 + ساک پارچه‌ای شماره 9
---
 کیف دوشی متوسط ساک پارچه‌ای شماره 9
 کفش جعبه شماره 6 + ساک پارچه‌ای شماره 9
 کیف هیکلی ساک پارچه ای شماره 9
---
 کیف اداری ساک پارچه ای شماره 9
---
 کیف دوشی بزرگ ساک پارچه ای شماره 9
---
 نیم بوت جعبه شماره 7 + ساک پارچه‌ای شماره 9
 بوت جعبه شماره 7
---
 کت کاور پارچه‌ای کت