بسته بندی

 
شیوه بسته‌بندی سفارش
نوع محصول توضیحات بسته بندی محصول
 لوازم جانبی جعبه شماره 1
 کیف پاسپورتی جعبه شماره 5
 کیف جیبی جعبه شماره 4
  کیف پول و کیف کتی جعبه شماره 3
 دستکش جعبه شماره 3
 کمربند جعبه شماره 2 + ساک پارچه‌ای
 کیف دوشی متوسط ساک پارچه‌ای
 کفش جعبه شماره 6 + ساک پارچه‌ای
 کیف هیکلی ساک پارچه ای
 کیف اداری ساک پارچه ای
 کیف دوشی بزرگ ساک پارچه ای
 نیم بوت جعبه شماره 7 + ساک پارچه‌ای
 بوت جعبه شماره 8
 کت کاور پارچه‌ای کت