هدیه متولدین تیر و مرداد باشگاه مشتریان

هدیه متولدین تیر و مرداد باشگاه مشتریان

متولدین تیر و مرداد باشگاه مشتریان که تاریخ تولد خود را در فرم ثبت‌نام باشگاه درج نموده‌اند، می‌توانند با انتخاب هر کالا از محصولات نوین‌چرم از 30 درصد تخفیف (5درصد بیشتر از تخفیف جشنواره نوین) به‌همراه 10 درصد هدیه بهره‌مند شوند.

حداکثر دو کالا قابل انتخاب است.