برگزاری مراسم قدردانی و اهدای جوایز برگزیدگان مسابقه ایده نوین

برگزاری مراسم قدردانی و اهدای جوایز برگزیدگان مسابقه ایده نوین

مراسم قدردانی و اهدای جوایز برگزیدگان مسابقه اینستاگرامی ایده نوین برگزار گردید.

این مراسم با حضور ده برگزیده برتر، مدیران و مشاوران نوین‌چرم برگزار شد.